1. Home
  2. VinID VN Giftcard

VinID VN

VinID VN

VinID Gift Code là mã quà tặng được do VinID tạo lập và cung cấp cho KH dưới các hình thức tem, thẻ cào, phiếu sử dụng và/hoặc dữ liệu điện tử xác nhận một giá trị nhất định mà người sở hữu (Giftcode) được sử dụng để quy đổi thành điểm VinID. Một loại gift card phù hợp làm quà tặng cho đối tác, khách hàng, đồng nghiệp, người thân. Giá trị quy đổi: 1 điểm VinID = 1,000 VND, được sử dụng dưới hình thức thẻ cào, nạp điểm vào tài khoản VinID để mua sắm. Sử dụng VinID Gift Card để tiêu dùng và mua sắm tại hơn 1500 điểm kinh doanh của tập đoàn Vingroup với rất nhiều lĩnh vực: bán lẻ, điện tử, nghỉ dưỡng, y tế, giáo dục,…

VinID Gift Code is a gift code created by VinID and provided to the customer in the form of stamps, scratch cards, user coupons and / or electronic data confirming a certain value that the employer Giftcode is used to convert into VinID points , which can be used a gift for partners, customers, colleagues, relatives. - Redemption value: 1 VinID point = 1,000 VND, Used in the form of scratch cards, top up points to your VinID account to shop. VinID Gift Card can be used at more than 1500 business points of VinGroup including retail, electronics, resort, healthcare, education, ...

🇻🇳This card is available only in Vietnam


Total Value: VND 500000

approximately 285.67050538 EVER

Redeem instructions: HƯỚNG DẪN NẠP GIFT CARD Cách 1: Sử dụng Ứng dụng điện thoại VinID Mobile App
1.Tải App VinID. 2. Đăng ký/đăng nhập bằng số điện thoại. 3. Mở ứng dụng điện thoại VinID: - Chọn "Quét mã" và quét mã QR để nạp Gift Card, hoặc - Chọn "Nạp điểm" và điền mã Gift Card
Cách 2: Truy cập website: www.vinid.net
1.Đăng nhập tài khoản VinID 2.Chọn mục Sử dụng VinID Gift Card 3.Điền đầy đủ thông tin về số thẻ VinID cần nạp, Mã nạp điểm, Serial thẻ Gift Card và Xác nhận hoàn thành
Cách 3 (1): Sử dụng Số điện thoai đã đăng ký trên hệ thống. Soạn tin nhắn theo cú pháp gửi 6067 (Phí 1000đ/tin nhắn): VINID [dấu cách] [SỐ THẺ VINID] [dấu cách] [MÃ NẠP ĐIỂM]
Redemption Instructions
Method 1: By using VinID Mobile App
1. Download VinID Mobile App. 2. Register/ Sign in by using your telephone number. 3. Open VinID App: Select “Scan” to scan QR code to redeem Gift Card, or select “Top up” and fill in gift card code. Method 2: Go to website www.vinid.net
1. Sign in VinID account. 2. Select “Use VinID Gift Card item”. 3. Complete information about VinID card number to be topped up, point code, serial number of the Gift Card and confirmation of the completion.
Method 3: Use the phone number registered on the system
Compose a message with the following syntax then send to 6067 (There will be a fee of 1,000vnd per message): VINID [space] [VINID CARD NUMBER] [space] [POINT CODE]

Similar Giftcards you might like