1. Home
  2. Tiki VN Giftcard

Tiki VN

Tiki VN

Tiki.vn là công ty bán lẻ phát triển nhanh nhất tại Việt Nam và có vị thế vững chắc để trở thành công ty hàng đầu trong ngành. Đây cũng là công ty thương mại điện tử B2C được yêu thích nhất Việt Nam. Tiki.vn có hơn 300.000 sản phẩm thuộc 12 ngành hàng điện tử, phong cách sống và sách. Công ty đạt được tỷ lệ hài lòng của khách hàng cao nhất trong số tất cả các công ty thương mại điện tử tại Việt Nam do khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng từ đầu đến cuối, từ việc hợp tác với các thương hiệu để cung cấp hàng hóa chất lượng cao đến quản lý kho hàng và hậu cần đến xử lý thanh toán và cung cấp dịch vụ khách hàng cao cấp.

Tiki.vn is the fastest-growing retail company in Vietnam and is well-positioned to be an industry winner. It is also the Vietnam’s most favorite B2C e-commerce company. Tiki.vn features more than 300,000 products in 12 categories of electronics, lifestyle and books. The company achieves the highest customer satisfaction rate among all e-commerce players in Vietnam due to its capability to control end-to-end supply chain, from partnering with brands to deliver high-quality merchandise to managing warehouse and logistics to processing payments and providing superior customer service.

🇻🇳This card is available only in Vietnam


Total Value: VND 500000

approximately 287.38025827 EVER

Redeem instructions: BƯỚC 1: Chuyển phiếu quà tặng thành Tiki xu:
1. Đăng nhập tài khoản Tiki.
2. Truy cập thông tin Tikixu.
3. Chọn Nhà cung cấp Tiki.
4. Nhập mã Phiếu Quà Tặng và đổi Xu.
5. Hoàn tất.
BƯỚC 2: Hướng dẫn thanh toán bằng Tiki Xu 1. Đăng nhập tài khoản Tiki.
2. Chọn sản phẩm, mua hàng và tiến hành thanh toán. 3. Chọn Thanh toán bằng Tiki Xu 4. Thanh toán chênh lệch phát sinh bằng những hình thức thanh toán khác (nếu có).
5. Hoàn tất đơn hàng. Step 1:Convert gift vouchers to Tiki coins:
1. Log into your Tiki Account.
2. Click on “Tiki xu Information”.
3. Select the supplier of the gift code.
4. Key in the code and click on “Changed to Tiki Xu”.
5. Complete.
Step2: Instructions to pay with Tiki Xu:
1. Log into your Tiki Account.
2. Choose products and proceed to payment.
3. Choose payment method by Tiki Xu.
4. Pay the remaining after deducting Tiki Xu by other methods (if any)
5. Complete order.

Similar Giftcards you might like