1. Home
  2. GrabMart VN Giftcard

GrabMart VN

GrabMart VN

Grab là nền tảng di động Trực tuyến đến Ngoại tuyến (O2O) hàng đầu Đông Nam Á. Grab là siêu ứng dụng cung cấp các dịch vụ hàng ngày quan trọng nhất cho người tiêu dùng. Thông qua chiến lược nền tảng mở, Grab hợp tác với các đối tác để cung cấp các dịch vụ vận tải, thực phẩm, gói hàng, tạp hóa, giao hàng, thanh toán di động và dịch vụ tài chính an toàn, dễ tiếp cận và giá cả phải chăng cho người dân Đông Nam Á.

Grab is Southeast Asia’s leading Online to Offline (O2O) mobile platform. Grab is the region’s everyday super app that provides services that matter the most to consumers. Through its open platform strategy, Grab works with partners to provide safe, accessible and affordable transport, food, package, grocery, delivery, mobile payments and financial services of Southeast Asians.

🇻🇳This card is available only in Vietnam


Total Value: VND 500000

approximately 289.552944987 EVER

Redeem instructions: Bước 1: Bấm vào link URL để kích hoạt. Bạn cần phải cài đặt ứng dụng Grab và đăng nhập.
Bước 2: Sau khi bấm vào “Thêm vào ứng dụng Grab”, trang Website sẽ tự động chuyển đổi theo định dạng thiết bị mà người dùng đang sử dụng
• Với thiết bị di động: Bấm vào phần “Đổi quà trong ứng dụng Grab”.
• Đối với máy vi tính (PC) - quét mã QR bằng điện thoại di động.
Bước 3: Người dùng sẽ xác nhận xem đây có phải là tài khoản chính xác hay không trước khi thêm vào “Phần thưởng của tôi”.
Bước 4: Voucher đã được đổi thành công! Người dùng vào “Phần thưởng của tôi” để kiểm tra và sử dụng phần thưởng. Step 1: Click on the URL link to activate. You need to install the Grab app and log in.
Step 2: After clicking "Add to Grab application", the Website will automatically convert according to the device format that the user is using.
• For mobile devices: Click on “Redeem in Grab app”.
• For computer (PC) - scan QR code with mobile phone.
Step 3: User will confirm if this is the correct account before adding “My Rewards”.
Step 4: Voucher has been redeemed successfully! User enters “My Rewards” to check and use the reward.

Similar Giftcards you might like